Salt

Espen Eidsvåg - Den røde tråden: Lær den unge

Episode Summary

Espen Eidsvåg fortsetter taleserien «Den røde tråden», og snakker om hvordan det å gi troen videre til barn og unge kan virke krevende, men både bibelen og forskningen forteller oss at det ikke er så mye som skal til. Espen Eidsvåg preker om hvordan hver enkelt av oss kan leve troen i praksis, og gi den videre til neste generasjon.

Episode Notes

Espen Eidsvåg fortsetter taleserien «Den røde tråden», og snakker om hvordan det å gi troen videre til barn og unge kan virke krevende, men både bibelen og forskningen forteller oss at det ikke er så mye som skal til. Espen Eidsvåg preker om hvordan hver enkelt av oss kan leve troen i praksis, og gi den videre til neste generasjon.

Skriftsteder

  1. Kong 5,9-14
    Matt 7,9
    Matt 21,16
    Ordspr 22,6
    Sal 119,105