Salt

Øystein Gjerme - Den røde tråden: Følg målet!

Episode Summary

Å være kristen, er å ha et mål: Å følge Jesus gjennom hele livet. Øystein Gjerme fortsetter taleserien «Den røde tråden», og preker om at det er mulig å holde fokuset på målet mens vi navigerer gjennom livets ulike faser.

Episode Notes

Å være kristen, er å ha et mål: Å følge Jesus gjennom hele livet. Øystein Gjerme fortsetter taleserien «Den røde tråden», og preker om at det er mulig å holde fokuset på målet mens vi navigerer gjennom livets ulike faser.

Skriftsteder:
Ef 5,11-17 (MSG)
1 Kor 7,35
5 Mos 6,4-9